Jedálne

Mesto Prešov - Sabinovská
Mesto Prešov - Zemplínska
Mesto Prešov - Slánska
Mesto Prešov - Námestie Kráľovnej pokoja
Zariadenie pre seniorov Náruč
Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov-Cemjata
Centrum sociálnych služieb Vita Vitalis
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Prešov
TOP GASTRO s r.o.