Kluby seniorov

Mestský klub Prešov – Jednota dôchodcov na Slovensku
Klub PreSen – Prešovskí seniori
Združenie kresťanských seniorov
AkSen – aktívny senior