Knižnice

Knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove
Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
Štátna vedecká knižnica v Prešove
Knižnica Krajského múzea v Prešove
Knižnica Slovenského národného múzea - Múzea rusínskej kultúry v Prešove
Knižnica Šarišskej galérie v Prešove
Kolegiálna knižnica