Múzeá

Krajské múzeum v Prešove - Tripolitana
SNM - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove
SNM - Múzeum židovskej kultúry
Slovenské technické múzeum
MÚZEUM VÍN