Organizácie/Kluby pre ZŤP

Slovenský zväz telesne postihnutých – Krajské centrum, OZ
Prešovský klub sclerosis multiplex
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, pobočka Prešov
Krajské centrum Asociácie nepočujúcich Slovenska (ANEPS) Prešov
VENUŠE (podporná skupina pre onkologických pacientov v Prešove)
LIGA PROTI RAKOVINE, pobočka Prešov
ZVÄZ DIABETIKOV SLOVENSKA, pobočka Prešov
Športový klub Boccia (ZOM Prešov - združenie zdravotne postihnutých)