Organizácie hľadajúce dobrovoľníkov

Prešovské dobrovoľnícke centrum
Gréckokatolícka charita Prešov
OZ Podaj ďalej
Slovenský Červený kríž územný spolok Prešov
Prešovskí havkáčiZažite DOBROdružstvo a staňte sa dobrovoľníkom vo svojom meste!