Sociálne poradenstvo - poskytovatelia

Klub sclerosis multiplex v Prešove (základné poradenstvo)
PARTNERSTVO SOCIÁLNEJ INKLÚZIE SUBREGIÓNU ŠARIŠ (základné poradenstvo)
Trojlístok, n.o. (základné a špecializované poradenstvo)
Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ (základné poradenstvo)
ZOM Prešov - združenie zdravotne postihnutých (špecializované poradenstvo)
Gréckokatolícka charita Prešov (špecializované poradenstvo)