Sociálne služby pre ZŤP - deti

Domovy sociálnych služieb

Viera-Láska-Nádej, o.z.
Občianske združenie Detské srdce


Služba včasnej intervencie

Centrum včasnej intervencie Prešov
Bez bariér n.o.


Rehabilitačné strediská

Občianske združenie Detské srdce


Špecializované zariadenia

Krajské autistické centrum Prešov, n.o., skratka KACP, n.o.