Zariadenia sociálnych služieb (ZŤP)

Zariadenia podporovaného bývania

Občianske združenie BARLIČKA


Domovy sociálnych služieb

Ako doma, n.o.
Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie
Congregatio Jesu, Slovenská provincia
Občianske združenie BARLIČKA


Zariadenia opatrovateľskej služby

CSS Radosť n.o.
Nádej, n.o.
Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie


Rehabilitačné strediská

Bez bariér n.o.


Špecializované zariadenia

Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie
Ako doma, n.o.
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
Krajské autistické centrum Prešov, n.o., skratka KACP, n.o.
Congregatio Jesu, Slovenská provincia
Občianske združenie BARLIČKA


Zariadenia pre seniorov

Zariadenie pre seniorov Náruč
Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov-Cemjata
Mintaka n.o.
CSS Radosť n.o.
Nádej, n.o.
Ako doma, n.o.
Congregatio Jesu, Slovenská provincia