Platforma SeniorSiTy

predstavuje jeden z výstupov projektu Lepšia sociálna politika mesta prostredníctvom platformy SeniorSiTy. Tento priestor slúži na zdieľanie zaujímavých informácii a vzájomnú interakciu s cieľom podporiť rozvoj aktívneho starnutia občanov v meste, tj. zvýšiť kvalitu života seniorov a tiež osôb ZŤP. Je však otvorený akýmkoľvek sociálnym témam, ktoré trápia aj ďalšie skupiny občanov. Platforma je určená profesionálom, ktorí pôsobia v sociálnej oblasti, ako aj všetkým občanom, ktorých dianie v tejto oblasti zaujíma.

Čo Vám SeniorSiTy ponúka?

Na nižšie zobrazenej mape si môžete vyhľadať organizácie pôsobiace v meste Prešov, podľa vybraných kategórii. Postup, ako s mapou pracovať si môžete prečítať TU. V časti "Dátovový model" sa prenesiete do aplikácie, kde si budete môcť prezerať a filtrovať vybrané údaje o sociálnej situácii v meste Prešov za posledné roky. V časti "Aktuality" Vám prinášame zaujímavé novinky (projekty, akcie, články) z diania v meste a inde. V časti "Dokumenty" sú dostupné kľúčové strategické dokumenty mesta Prešov, PSK, ako aj rôzne analytické materiály vypracované ďalšími organizáciami. Časť "Diskusné fórum" je priestor pre Vašu vzájomnú interakciu a diskusiu - prezentovanie nápadov, riešenie problémov, budovanie spolupráce. Podporme spolu lepšiu sociálnu politiku a sociálne inovácie v meste Prešov!


Dátový model

Dostupné verejné údaje o sociálnej situácii v meste Prešov na jednom mieste


Aktuality

Zaujímavé novinky o dianí v sociálnej oblasti v meste, na Slovensku a v zahraničí


Dokumenty

Strategické a analytické materiály vypracované samosprávou a ďalšími organizáciami

Diskusné fórum

Nezávislé diskusné fórum pre profesionálov a angažovaných občanov v sociálnej oblasti v meste