Všeobecne závislí

Závislosť nie je jednoduchý problém v živote človeka. Je bio-psycho-sociálno-spirituálnou poruchou, ktorá ovplyvňuje celý jeho život. Závislosť môže byť látková i nelátková. Ak sa u človeka vyvinú príznaky závislosti, nedokáže už bez návykovej látky či návykového správania jestvovať. Nevyhnutnou súčasťou uzdravovania sa zo závislosti je presmerovanie života na hodnoty, ktoré nesúvisia s užívaním návykových látok, s návykovým správaním.

Drogová závislosť je chronická choroba charakterizovaná vyhľadávaním a užívaním drog, ktoré je kompulzívne a ťažko kontrolovateľné aj napriek zložitým dôsledkom.

Zmeny v mozgu, ktoré sa pri užívaní drog časom objavia, ohrozujú sebakontrolu závislého a narušujú jeho schopnosť odolávať intenzívnemu nutkaniu brať drogy. Z toho dôvodu je drogová závislosť takisto recidivujúcim ochorením.

Recidíva je návrat k užívaniu drog po pokuse prestať. Recidíva naznačuje potrebu pre ďalšiu alebo odlišnú liečbu.

Väčšina drog ovplyvňuje oblasť odmeňovania v mozgu tým, že ju zaplavuje dopamínom. Táto nadmerná stimulácia oblasti odmeňovania spôsobuje intenzívny príjemný pocit eufórie, ktorý vedie ľudí k stále ďalšiemu užívaniu.

Časom sa mozog prispôsobí nadmernému prísunu domapínu, čím sa oslabuje euforický pocit, ktorý človek prežíva a ktorý je teraz oveľa miernejší v porovnaní s tým, keď človek užíval túto drogu na začiatku – označuje sa to ako tolerancia. Z tohto dôvodu sa dotyčný môže pokúšať užiť väčšie množstvo drog v snahe dosiahnuť rovnakú dopamínovú eufóriu.

Neexistuje jeden jediný faktor, ktorý by predurčoval, či sa dotyčný stane od drog závislým. Na riziko vzniku závislosti vplýva celá kombinácia genetických, enviromentálnych a vývojových faktorov. Čím viac týchto rizikových faktorov dotyčný má, tým je vyššia pravdepodobnosť, že užívanie drog uňho povedie k závislosti.

Drogová závislosť sa dá liečiť a môže byť úspešne zvládnutá.

Ďalšou dobrou správou je, že užívaniu drog a závislosti sa dá predísť. Učitelia, rodičia a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti zohrávajú kľúčovú úlohu vo vzdelávaní mladých ľudí a v prevencii pred užívaním drog a závislosťou.

Zdroj textu: https://www.zivotbezzavislosti.sk

Na území mesta Prešov poskytujú sociálne poradenstvo pri závislosti organizácie:

Trojlístok, n.o. (základné a špecializované poradenstvo)
Gréckokatolícka charita Prešov (špecializované poradenstvo)


V prípade potreby môžete využiť aj ďalšie sociálne služby tzv. krízovej intervencie. Zoznam ich poskytovateľov na území mesta Prešov je dostupný tu: https://socialny-presov.odyzeo.dev/rodina/socialne-sluzby-pre-rodinu.

Taktiež môžete využiť anomné linky pomoci a užitočné webové stránky s celoslovenskou pôsobnosťou:

Užitočné kontakty