Vzdelávacie kurzy - poskytovatelia

Univerzita tretieho veku
BEATLES-áci, kurz angličtiny pre seniorov
VaV Akademy (ponuka rôznorodých kurzov pre verejnosť)


+ možnosti vzdelávania organizované poskytovateľmi sociálnych služieb (v denných centrách, denných stacionároch, zariadeniach pre seniorov) a ďalšími mimovládnymi organizáciami v meste (ich širší prehľad nájdete tu: https://socialny-presov.odyzeo.dev/seniorsity.